Resevillkor

Allmänna resevillkor för paketresor

För paketresa gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 (reviderade den 23 juni 2022) och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren i kursiv stil är en del av avtalet.

Resepaket med reguljärflyg

Förutom resepaket för charterflyg erbjuder Longitours resepaket för reguljärflyg, för vilka Longitours uppfyller särskilda villkor. Baserat på de särskilda villkoren kan betalning, avbokning eller andra villkor skilja sig från de allmänna villkoren för resepaket. Kostnaderna för att ändra och avboka resorna påverkas av flygbolagets och/eller hotellets egna boknings- och försäljningsvillkor, som är strängare än de allmänna resepaketvillkoren. På grund av detta är det inte alltid möjligt att ändra datum eller flyg. Se ytterligare information under respektive paragraf