Reseförsäkringar med Gouda

Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring som är en del av den norska försäkringskoncernen Gjensidige som försäkrat liv och hälsa sedan 1816 och är Norges största försäkringsbolag.

I Sverige är Gouda Reseförsäkring en av de ledande aktörerna på marknaden inom segmentet reseförsäkring. Gouda försäkrar idag mer än 2 miljoner resenärer per år.

För oss är det viktigt att du är rätt försäkrad när du reser med oss.

Vi erbjuder olika typer av reseförsäkringar

 • Avbeställningsförsäkring
 • Reseförsäkring med ett heltäckande reseskydd
 • Reseförsäkring som kompletterar hemförsäkringens reseskydd
 • Avbeställningsförsäkring

  Med Goudas avbeställningsförsäkring kan du få dina pengar tillbaka om något oförutsett händer som hindrar dig från att resa. Förutom själva resan med flyg och hotell försäkrar du också andra resekostnader som transfer, evenemang, specifika aktiviteter och liknande. Avbeställningsförsäkringen gäller helt utan självrisk. Försäkringen kostar 7% av resans pris.

  Avbeställningsförsäkringen täcker bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av någon av följande orsaker:

 • Om du eller andra i resesällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall
 • Om någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall
 • Oväntad uppsägning på din tillsvidareanställning
 • Brand/Inbrott/vattenskada i din privata bostad i anslutning till avresa 
 • Skilsmässa
 • Lägg till Avbeställningsförsäkring

  Komplement till hemförsäkringen

  Goudas ”Komplement till hemförsäkring” är utformad för att fylla luckorna i din hemförsäkrings reseskydd. Komplementet ersätter självrisken du har i din hemförsäkring alternativt vårdkostnader som understiger 2000 kr, ersättning för förstörda semesterdagar på resan – Försäkringen gäller dessutom helt utan självrisk.

  Vad innehåller Komplement till hemförsäkringen?

  Vårdkostnader

  Du får ersättning för vårdkostnader upp till 2000 kr eller självrisken i hemförsäkringen.

  Ersättning för förlorade resdagar - (Gäller om du inkluderar semestergaranti)

  Om du blir sjuk och sängliggande under en kortare tid på semestern får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.

  Ny ersättningsresa – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)

  Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

  Hjälp att komma ikapp din resa – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)

  Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

  Lägg till Komplement till hemförsäkringen i rutan Försäkringsalternativ

  Reseförsäkring (heltäckande)

  Alternativet Reseförsäkring väljer du om du saknar hemförsäkring eller ska resa som gravid efter v.28.

  Vad innehåller reseförsäkringen?

  Vårdkostnader

  Försäkringen ersätter vårdkostnader till nödvändiga och skäliga kostnader, det innebär att det inte finns ett maxtak för sjukvården.

  Hemtransport om du blir allvarligt sjuk på resan

  Hemtransport om något mer allvarligt händer under resan som gör att du måste transporteras hem för vidare vård i Sverige.

  Missad hemresa på grund av sjukdom

  Missar du din hemresa på grund av sjukdom ersätter försäkringen merkostnader för en ny hemresa, du får även ersättning för merkostnader för kost och logi.

  Ersättning för förlorade resdagar – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)

  Om du blir sjuk och sängliggande under en kortare tid på semestern får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.

  Ersättningsresa – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)

  Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

  Hjälp att komma ikapp din resa – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)

  Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

  Karantänomfattning – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)

  Gouda har utvidgat omfattningen i reseförsäkringen och ersätter merkostnader om du blir satt i karantän av utländska myndigheter under resan - oavsett om du är sjuk eller inte - om du inte kan resa hem som planerat.

  Vad händer om jag blir satt i karantän utan att själv vara sjuk?

  Gouda har utvidgat omfattningen i våra försäkringar och ersätter nu merkostnader om du blir satt i karantän av en utländsk myndighet under resan - oavsett om du är sjuk eller inte - om du inte kan resa hem som planerat. Försäkringen ersätter merkostnader för kost, logi och nya flygbiljetter till 30.000 kr per person eller 100.000 kr för en hel familj. Karantänteckningen inkluderas i båda försäkringar, dvs. Heltäckande och Komplementsförsäkringen.

  Vad gör jag om jag blir sjuk utomlands?

  Du ska i den mån du har möjlighet alltid kontakta Goudas alarmcentral. De hjälper dig med hänvisning till närmaste vårdgivare/sjukhus och kan även ställa ut betalningsgarantier för dig så du slipper egna utlägg. Goudas alarmcentral har öppet dygnet runt alla dagar om året.

  Har du valt Komplement till hemförsäkringen kontaktar du SOS Alarm. Titta gärna igenom dina försäkringspapper och ta med nödvändig dokumentation på din resa. SOS Alarm är hemförsäkringsbolagens alarmcentral och hjälper dig om något allvarligare inträffar.

  Lägg till Reseförsäkring
  Lägg till Senior Reseförsäkring +70