Integritet och säkerhet

Dokumenttitel

Policy gällande hantering av personuppgifter

INLEDNING

Longitours Sweden AB är ett företag registrerat i Sverige med organisationsnummer 559054-2048 och med registrerad adress Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm (kallas "vi", "oss" eller "vår" i denna sekretesspolicy), respekterar din integritet och är fast beslutna att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi tar hand om dina personuppgifter när du besöker vår webbplats (oavsett varifrån du besöker den) eller när du på annat sätt lämnar personuppgifter till oss på annat sätt (t.ex. via telefon) och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddslag ikraft, och den gäller inom hela EU. GDPR, General Data Protection Regulation, ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PuL).

Vi hänvisar även till ordlistan som finns i slutet av policyn om det finns någon terminologi som används i denna integritetspolicy som du inte känner till eller som du inte förstår till fullo.

 1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR
 2. DE UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG
 3. HUR DINA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN
 4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
 5. HUR VI LÄMNAR UT DINA PERSONUPPGIFTER
 6. NÄR VI ÖVERFÖR DINA UPPGIFTER UTOMLANDS
 7. HUR VI SÄKRAR DINA UPPGIFTER
 8. HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER
 9. RÄTTSLIGT STÖD FÖR ANVÄNDANDE AV PERSONUPPGIFTER
 10. ORDLISTA
Integritetspolicy - Longitours Sweden AB

Syftet med denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy syftar till att ge dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, inklusive alla uppgifter som du kan tillhandahålla via denna webbplats eller på annat sätt (t.ex. via telefon) när du köper resetjänster, när du registrerar dig på vår e-postlista (där du kommer att få företagsnyheter, uppdateringar, nyhetsbrev eller undersökningar, eller när du deltar i en tävling etc.

Denna webbplats är inte avsedd för barn och de enda omständigheter under vilka vi samlar in uppgifter som rör barn är när du gör en bokning av resetjänster och du har barn i ditt sällskap.

Det är viktigt att du läser denna integritetspolicy tillsammans med alla andra integritetsmeddelanden eller meddelanden om rättvis behandling som vi kan tillhandahålla vid specifika tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Denna integritetspolicy kompletterar de andra meddelandena och är inte avsedd att åsidosätta dem.

Personuppgiftsansvarig

Longitours Sweden AB (kollektivt kallade "vi", "oss" eller "vår" i denna integritetspolicy) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för dina personuppgifter.

Vi har utsett en dataskyddschef som är ansvarig för att övervaka frågor i samband med denna sekretesspolicy. Om du har några frågor om denna integritetspolicy, inklusive eventuella förfrågningar om att utöva dina lagliga rättigheter, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige med hjälp av de uppgifter som anges nedan.

Kontaktuppgifter

Våra fullständiga uppgifter är:

 • Fullständigt namn på juridisk person: Longitours Sweden AB
 • E-postadress: kundservice@longitours.se
 • Postadress: Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm

Vi ser regelbundet över vår integritetspolicy. Denna version uppdaterades senast i mars 2023 och historiska versioner kan erhållas genom att kontakta oss.

För att översätta den angivna texten till HTML-format kan du använda grundläggande HTML-strukturering för att organisera informationen. Nedan följer en HTML-struktur som omfattar de viktigaste delarna av texten:

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen informera oss om någon av de uppgifter du lämnar till oss ändras under din relation med oss.

Länkar till tredje part

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plug-ins och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela uppgifter om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras sekretesspolicyer. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

DE UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG

Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information om en individ från vilken den personen kan identifieras. Det inkluderar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter). Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande:

(A) Identitetsuppgifter

Detta inkluderar uppgifter som specifikt rör din identitet, såsom ditt förnamn, flicknamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.

(B) Kontaktuppgifter

Detta inkluderar uppgifter om hur du kan kontaktas, till exempel din faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.

(C) Finansiella uppgifter

Detta inkluderar uppgifter om dina betalningsmedel och betalningsmetoder, till exempel ditt bankkonto och betalkortsuppgifter.

(D) Transaktionsuppgifter

Detta inkluderar uppgifter om de transaktioner som du har genomfört med oss, såsom uppgifter om betalningar till och från dig och andra uppgifter om produkter och tjänster som du har köpt från oss.

(E) Tekniska uppgifter

Detta inkluderar mer tekniska uppgifter som vi kan få när du använder vår webbplats, till exempel din IP-adress (Internet Protocol), dina inloggningsuppgifter, webbläsartyp och version, tidszoninställning och plats, webbläsarplugintyper och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats.

(F) Profildata

Detta inkluderar de uppgifter som vi får när du skapar en profil på vår webbplats och använder den profilen, till exempel ditt användarnamn och lösenord, inköp eller beställningar som gjorts av dig, dina intressen, preferenser, feedback och enkätsvar.

(G) Användningsdata

Detta inkluderar information om hur du använder vår webbplats, våra produkter och tjänster.

(H) Uppgifter om marknadsföring och kommunikation

Detta inkluderar dina preferenser i förhållande till huruvida du vill ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och även dina kommunikationspreferenser.

Vi samlar också in, använder och delar aggregerade data, t.ex. statistiska eller demografiska data, för alla ändamål. Aggregerade data kan härledas från dina personuppgifter men betraktas inte som personuppgifter enligt lag eftersom dessa data inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan till exempel aggregera dina användningsdata för att beräkna procentandelen användare som har tillgång till en viss webbplatsfunktion. Men om vi kombinerar eller kopplar samman aggregerade data med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, kommer vi att behandla de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Vi samlar in följande särskilda kategorier av personuppgifter om dig. Detaljer om din:

 • kostbehov som kan avslöja din religiösa eller filosofiska övertygelse;
 • hälsa;
 • ras eller etnicitet;

Vi samlar in och behandlar ovanstående uppgifter endast när det är absolut nödvändigt för att kunna leverera den resetjänst som du har köpt. Dessutom kommer vi endast att samla in och behandla ovanstående särskilda kategorier av känsliga personuppgifter där du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att göra det.

Du är inte skyldig att samtycka till att vi behandlar dina känsliga personuppgifter. Utan ditt samtycke kommer vi dock inte att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att tillhandahålla de resetjänster som du har bokat eller försöker boka. Om du inte lämnar ditt samtycke kommer vi därför inte att kunna gå vidare med din bokning.

Om du samtycker till vår användning av dina känsliga personuppgifter kommer du också att kunna återkalla ditt samtycke när som helst. Men eftersom detta hindrar oss från att tillhandahålla den resetjänst du har bokat, måste vi behandla återkallande av samtycke som en avbokning av din bokning och de avbokningsavgifter som avses i våra bokningsvillkor, "Om du avbokar din semester med Longitours.se", Resevillkor kommer att betalas.

Om du inte tillhandahåller personuppgifter

Om vi måste samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig och du inte tillhandahåller dessa uppgifter när de begärs, kanske vi inte kan fullgöra det avtal som vi har eller försöker ingå med dig.

Med andra ord, om vi behöver uppgifter från dig för att kunna tillhandahålla de resetjänster du valt, och du inte ger oss de nödvändiga uppgifterna, kommer vi inte att kunna tillhandahålla de tjänster du har bokat eller försöker boka.

I detta fall, beroende på när du misslyckas med att tillhandahålla nödvändiga uppgifter, kan vi antingen inte behandla din bokning eller så kan vi behöva avboka din bokning, i vilket fall vi behandlar detta som en "avbokning av dig" i enlighet med våra bokningsvillkor Resevillkor. Vi meddelar dig om vi inte kan behandla en bokning eller om vi måste avboka en bokning av denna anledning.

3. HUR DINA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN

(A) Direkta interaktioner

Du kan ge oss dina identitets-, kontakt-, finans-, transaktions-, tekniska profil-, användnings-, marknadsförings- och kommunikationsuppgifter genom att fylla i formulär eller genom att kontakta oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter som du tillhandahåller när du:

 • gör en bokning av resetjänster;
 • skapar ett konto på vår webbplats
 • prenumererar på vårt nyhetsbrev eller andra publikationer
 • begär att marknadsföring ska skickas till dig;
 • deltar i en tävling, kampanj eller undersökning
 • ger oss feedback, eller
 • fyller i ett förfrågningsformulär för nya kunder.
(B) Automatiserade tekniker eller interaktioner

När du använder vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska uppgifter om din utrustning, dina surfvanor och surfmönster.

Vi samlar in dessa personuppgifter med hjälp av cookies och annan liknande teknik.

(C) Tredje part

Vi kan komma att ta emot personuppgifter om dig från olika tredje parter enligt vad som anges nedan:

 • Tekniska uppgifter från analysleverantörer som Google baserade utanför Sverige;
 • Annonsnätverk baserade både i och utanför Sverige; och
 • Leverantörer av sökinformation såsom Google baserade utanför Sverige.

Kontaktuppgifter, finansiella uppgifter och transaktionsuppgifter från leverantörer av tekniska tjänster, betalnings- och leveranstjänster.

Observera att när du använder vår webbplats kan du dela information via sociala nätverk som Facebook och Twitter. Till exempel när du "gillar", "delar" eller recenserar våra tjänster. När du gör detta kan dina personuppgifter vara synliga för leverantörerna av dessa sociala nätverk och/eller deras andra användare. Kom ihåg att det är ditt ansvar att ställa in lämpliga sekretessinställningar på dina sociala nätverkskonton så att du är bekväm med hur din information används och delas på dem. Longitours Sweden AB ansvarar inte för detta.

4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter oss att göra det. Vanligtvis kommer vi att använda dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Om vi behöver fullgöra det avtal som vi är på väg att ingå eller har ingått med dig.
 • Om det är nödvändigt för våra berättigade intressen (eller för en tredje parts intressen) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte väger tyngre än dessa intressen.
 • Om vi måste uppfylla en rättslig eller regulatorisk skyldighet.

I allmänhet förlitar vi oss inte på samtycke som en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter annat än i förhållande till att skicka direkt marknadsföringskommunikation till dig via e-post eller textmeddelande. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att kontakta oss.

Ändamål för vilka vi kommer att använda dina personuppgifter

Vi har nedan, i tabellformat, beskrivit alla de sätt på vilka vi planerar att använda dina personuppgifter och vilka rättsliga grunder vi förlitar oss på för att göra det. Vi har också identifierat vad våra legitima intressen är där så är lämpligt.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter på mer än en rättslig grund beroende på det specifika syfte för vilket vi använder dina uppgifter. Kontakta oss om du behöver information om den specifika rättsliga grund som vi åberopar för att behandla dina personuppgifter där mer än en grund har angetts i tabellen nedan.

Syfte/Aktivitet Typ av uppgifter Laglig grund för behandling inklusive berättigat intresse För att registrera dig som ny kund.

(a) Identitet;

(b) Kontakt. Fullgörande av ett avtal med dig.

För att behandla och leverera din bokning, inklusive:

(a) Hantera betalningar, avgifter och taxor;

(b) Samla in och återkräva pengar som du är skyldig oss.

(a) Identitet;

(b) Kontakt;

(c) Finansiell;

(d) Transaktion;

(e) Marknadsföring och kommunikation. (a) Fullgörande av ett avtal med dig;

(b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att driva in skulder till oss).

För att hantera vår relation med dig, vilket inkluderar:

(a) Meddela dig om ändringar i våra villkor eller vår integritetspolicy;

(b) Be dig lämna en recension eller delta i en undersökning.

(a) Identitet;

(b) Kontakt;

(c) Profil;

(d) Marknadsföring och kommunikation. (a) Fullgörande av ett avtal med dig;

(b) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse;

(c) Nödvändigt för våra berättigade intressen (att hålla våra register uppdaterade och att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster).

För att du ska kunna delta i en utlottning, tävling eller fylla i en enkät.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användning

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Fullgörande av ett avtal med dig;

(b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem och få vår verksamhet att växa).

För att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och lagring av data).

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniska

(a) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahålla administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, förhindra bedrägerier och i samband med en omorganisation av verksamheten eller en omstrukturering av en koncern);

(b) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

För att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten i den reklam vi visar dig

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användning

(e) Marknadsföring och kommunikation

(f) Teknisk

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem, för att växa vår verksamhet och för att informera om vår marknadsföringsstrategi)

Att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser Att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser

(a) Teknisk

(b) Användning Nödvändigt för våra legitima intressen (för att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och för att informera om vår marknadsföringsstrategi)

För att ge dig förslag och rekommendationer om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniska

(d) Användning

(e) Profil

(f) Marknadsföring och kommunikation

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att utveckla våra produkter/tjänster och få vår verksamhet att växa)

För att övervaka vår kommunikation med dig för att kontrollera eventuella instruktioner som ges till oss, för utbildningsändamål, för brottsförebyggande, för att förbättra kvaliteten på vår kundservice och för att försvara rättsliga anspråk.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Teknisk

(a) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att hjälpa oss att utbilda våra anställda och försvara vår verksamhet i händelse av ett anspråk).

(b) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse;

Marknadsföring

Vi strävar efter att ge dig valmöjligheter avseende viss användning av personuppgifter, särskilt kring marknadsföring och reklam, inklusive:

Kampanjerbjudanden från oss

Vi kan använda dina identitets-, kontakt-, tekniska, användnings- och profildata för att bilda oss en uppfattning om vad vi tror att du vill ha eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Det är så vi bestämmer vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta marknadsföring).

Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information från oss eller köpt tjänster från oss och, i varje fall, du har valt att ta emot den marknadsföringen.

Marknadsföring från tredje part

Vi kommer att få ditt uttryckliga samtycke innan vi delar dina personuppgifter med någon tredje part för marknadsföringsändamål.

Avstå från att delta

Du kan när som helst be oss eller tredje part att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig genom att följa länkarna i alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att kontakta oss när som helst.

Om du väljer att inte ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden kommer detta inte att gälla personuppgifter som tillhandahålls oss till följd av [ett produkt-/tjänsteköp, garantiregistrering, produkt-/tjänsteerfarenhet eller andra transaktioner.

Övervakning av kommunikation

Vi kan övervaka, registrera, lagra och använda all [telefon,] e-post eller annan kommunikation med dig för att kontrollera eventuella instruktioner till oss, för utbildningsändamål, för brottsförebyggande och för att förbättra kvaliteten på vår kundservice.

Cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att den nekar alla eller vissa cookies, eller så att den varnar dig när webbplatser ställer in eller använder cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se cookies

Ändring av syfte

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål för vilka vi samlade in dem, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem av en annan anledning och att den anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring till hur behandlingen för det nya ändamålet är förenligt med det ursprungliga ändamålet, vänligen kontakta oss. Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat ändamål kommer vi att meddela dig och förklara den rättsliga grund som tillåter oss att göra det.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller ditt samtycke, i enlighet med ovanstående regler, om detta krävs eller är tillåtet enligt lag.

(a) Teknisk

(b) Användning Nödvändigt för våra legitima intressen (för att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och för att informera om vår marknadsföringsstrategi)

För att ge dig förslag och rekommendationer om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniska

(d) Användning

(e) Profil

(f) Marknadsföring och kommunikation

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att utveckla våra produkter/tjänster och få vår verksamhet att växa)

För att övervaka vår kommunikation med dig för att kontrollera eventuella instruktioner som ges till oss, för utbildningsändamål, för brottsförebyggande, för att förbättra kvaliteten på vår kundservice och för att försvara rättsliga anspråk.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Teknisk

(a) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att hjälpa oss att utbilda våra anställda och försvara vår verksamhet i händelse av ett anspråk).

(b) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse;

Marknadsföring

Vi strävar efter att ge dig valmöjligheter avseende viss användning av personuppgifter, särskilt kring marknadsföring och reklam, inklusive:

Kampanjerbjudanden från oss

Vi kan använda dina identitets-, kontakt-, tekniska, användnings- och profildata för att bilda oss en uppfattning om vad vi tror att du vill ha eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Det är så vi bestämmer vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta marknadsföring).

Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information från oss eller köpt tjänster från oss och, i varje fall, du har valt att ta emot den marknadsföringen.

Marknadsföring från tredje part

Vi kommer att få ditt uttryckliga samtycke innan vi delar dina personuppgifter med någon tredje part för marknadsföringsändamål.

Avstå från att delta

Du kan när som helst be oss eller tredje part att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig genom att följa länkarna i alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att kontakta oss när som helst.

Om du väljer att inte ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden kommer detta inte att gälla personuppgifter som tillhandahålls oss till följd av ett produkt-/tjänsteköp, garantiregistrering, produkt-/tjänsteerfarenhet eller andra transaktioner.

Övervakning av kommunikation

Vi kan övervaka, registrera, lagra och använda all [telefon,] e-post eller annan kommunikation med dig för att kontrollera eventuella instruktioner till oss, för utbildningsändamål, för brottsförebyggande och för att förbättra kvaliteten på vår kundservice.

Cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att den nekar alla eller vissa cookies, eller så att den varnar dig när webbplatser ställer in eller använder cookies. Om du inaktiverar eller tar bort cookies kan vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. COOKIEPOLICY

Ändring av syfte

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål för vilka vi samlade in dem, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem av en annan anledning och att den anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring till hur behandlingen för det nya ändamålet är förenligt med det ursprungliga ändamålet, vänligen kontakta oss. Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat ändamål kommer vi att meddela dig och förklara den rättsliga grund som tillåter oss att göra det.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller ditt samtycke, i enlighet med ovanstående regler, om detta krävs eller är tillåtet enligt lag.

5. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med de parter som anges nedan för de ändamål som anges i tabellen i punkt 4 ovan.

 1. (A) Interna tredje parter enligt vad som anges i [Ordlista].
 2. (B) Externa tredje parter enligt vad som anges i [Ordlistan].
 3. (C) Tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller gå samman med dem. Om en förändring sker i vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i denna integritetspolicy.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte våra tredjepartsleverantörer att använda dina personuppgifter för egna ändamål och tillåter dem endast att behandla dina personuppgifter för angivna ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Många av våra externa tredje parter är baserade utanför Sverige, så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av uppgifter utanför Sverige.

Om du har begärt en bokning för researrangemang som är belägna eller på annat sätt ska fullgöras utanför Sverige, måste vi överföra dina personuppgifter till de leverantörer som fullgör eller tillhandahåller dessa researrangemang utanför Sverige för att göra din bokning och för att dessa leverantörer ska kunna förse dig med de researrangemang du har bokat. Om vi inte kan förlita oss på någon av de skyddsåtgärder som beskrivs nedan vid överföring av uppgifter till dessa leverantörer utanför Sverige, kommer vi att förlita oss på undantaget enligt artikel 49 i den svenska GDPR för att överföra dina personuppgifter till länder utanför Sverige (eftersom överföringen avser utförandet av ett avtal till din fördel), och du tillåter oss härmed att göra det. Du bekräftar också att där dina personuppgifter överförs utanför Sverige kanske kontrollerna av dataskydd inte är lika omfattande som de rättsliga kraven i Sverige.

När vi överför dina personuppgifter utanför Sverige ser vi till att de får en liknande grad av skydd genom att se till att minst en av följande skyddsåtgärder implementeras:

 • Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till länder som har bedömts tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.
 • När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda särskilda avtal som godkänts för användning i Sverige och som ger personuppgifter samma skydd som de har i Sverige.
 • Kontakta oss om du vill ha ytterligare information om den specifika mekanism som vi använder när vi överför dina personuppgifter utanför Sverige.
 • 7. DATASÄKERHET

  Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förloras, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsmässigt behov av att veta. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av en sekretessplikt.

  Vi har infört rutiner för att hantera alla misstänkta personuppgiftsincidenter och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om en incident där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

  8. LAGRING AV UPPGIFTER

  Hur länge kommer ni att använda mina personuppgifter?

  Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som det är rimligt nödvändigt för att uppfylla de syften som vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga, regulatoriska, skattemässiga, redovisnings- eller rapporteringskrav. Vi kan behålla dina personuppgifter under en längre period i händelse av ett klagomål eller om vi rimligen tror att det finns en risk för rättstvister i samband med vår relation med dig.

  För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa ändamål på annat sätt samt tillämpliga lagar, regler, skatter, redovisningskrav eller andra krav. Uppgifter under sådana omständigheter kan sparas i upp till 12 månader och kan sedan arkiveras, med hjälp av ett säkert system, i upp till 3 år.

  Enligt lag måste vi spara grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsuppgifter) i sex år efter att de upphört att vara kunder för skatteändamål.

  Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina uppgifter: se Begäran om radering nedan för mer information.

  Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

  9. RÄTTSLIGT STÖD FÖR ANVÄNDANDE AV PERSONUPPGIFTER

  Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen i förhållande till dina personuppgifter. Klicka på länkarna nedan för att ta reda på mer om dessa rättigheter:

  • (A) EU 2015/2302: Package Travel and Linked Travel Arrangements
  • (B) EU 2016/681: Passenger Name Record, PNR
  • (C) Bokföringslagen 1999:1078 
  • Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta oss.

   Vanligtvis krävs ingen avgift. Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, upprepad eller orimlig. Alternativt kan vi vägra att tillmötesgå din begäran under dessa omständigheter.

   Vad vi kan behöva från dig: Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

   Tidsgräns för svar: Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din begäran är särskilt komplicerad eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I sådana fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

   10. ORDLISTA

   LAGLIG GRUND

   • Berättigat intresse: innebär vårt företagsintresse av att bedriva och hantera vår verksamhet så att vi kan ge dig den bästa servicen och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar alla potentiella effekter på dig (både positiva och negativa) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen åsidosätts av påverkan på dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt är skyldiga eller tillåtna enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra berättigade intressen mot eventuell påverkan på dig i samband med specifika aktiviteter genom att kontakta oss.
   • Fullgörande av avtal: innebär att vi behandlar dina uppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår ett sådant avtal.
   • Uppfylla en rättslig eller regleringsmässig skyldighet: Det innebär behandling av dina personuppgifter där det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig eller regleringsmässig skyldighet som vi är föremål för.
   • Tredje parter och juridiska rättigheter
    • Interna tredje parter
     Andra företag inom koncernen som agerar som gemensamma registeransvariga eller registerförare och som är baserade i Turkiet och tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster och utför ledarskapsrapportering.
    • Externa tredje parter
     1. Leverantörer av resetjänster som agerar som processorer baserade i (men inte begränsade till) EES och Turkiet som tillhandahåller de resetjänster som utgör en bokning av resetjänster som du gör med oss.
     2. Tjänsteleverantörer som agerar som personuppgiftsbiträden baserade i (men inte begränsade till) EES som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.
     3. Professionella rådgivare som agerar som registerförare eller gemensamt registeransvariga, inklusive advokater, bankmän, revisorer och försäkringsbolag baserade (men inte begränsade till) Sverige som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och redovisningstjänster.
     4. HM Revenue & Customs, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter som agerar som personuppgiftsbiträden eller gemensamt personuppgiftsansvariga med säte i Sverige och som kräver rapportering av personuppgiftsbehandling under vissa omständigheter.

    DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

    Du har rätt att:

    • Begära tillgång till dina personuppgifter (allmänt känt som en "begäran om tillgång för registrerade"). På så sätt kan du få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och kontrollera att vi behandlar dem på ett lagligt sätt.
    • Begära rättelse av de personuppgifter som vi har om dig. På så sätt kan du få ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har om dig korrigerade, men vi kan behöva verifiera riktigheten i de nya uppgifter som du lämnar till oss.
    • Begära radering av dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att be oss radera eller ta bort personuppgifter om det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla dem.
    • Invändning mot behandling av dina personuppgifter om vi åberopar ett berättigat intresse (eller en tredje parts intresse) och det finns något i din särskilda situation som gör att du vill invända mot behandlingen på denna grund eftersom du anser att den påverkar dina grundläggande fri- och rättigheter.
    • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i vissa scenarier.
    • Begära överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att tillhandahålla dig, eller en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som