Hållbar utveckling på Longitours

På Longitours arbetar vi med att främja en mer hållbar turism som tjänar våra kunder, våra anställda samt våra partners och framför allt de lokala samhällena i destinationsländerna.

Vi är medvetna om de negativa direkta och möjliga indirekta miljöskadorna orsakade av turism, såväl som vårt ansvar för att identifiera, undersöka, hantera och utvärdera dem. I denna process är all feedback från lokala myndigheter, våra kunder, våra anställda och våra partners mycket värdefull för oss. Vi lyssnar på det med stort öra och utvecklar ständigt vår verksamhet i enlighet med den feedback och ny information vi får. I alla våra målländer verkar vi i enlighet med både nationella och internationella lagar och förordningar.

Våra huvudmål relaterade till hållbar turism i destinationsländerna är att minska avfallet, bevara och främja regionernas kulturarv, skydda känsliga områden och erbjuda arbetsmöjligheter i destinationsländerna, med hänsyn till mångfalden i arbetsgemenskapen.

Longitours är medlem i Global Sustainable Travel Council (GSTC), en internationell hållbar reseorganisation. Som medlem i det icke-bindande och ideella GSTC är vi involverade i globalt ansvarsarbete, som syftar till att göra hållbar utveckling till en integrerad del av turismaktiviteter runt om i världen. Vi strävar efter detta genom att aktivt kommunicera GSTC:s principer genom vårt partnernätverk.

Vårt nästa steg är att bli en GSTC-certifierad researrangör. Certifikatet är ett bevis på att man tar hänsyn till högsta möjliga sociala och miljömässiga standard inom turistprodukter och tjänster. Du kan läsa mer om GSTC-verksamhet, medlemskap och certifieringar här.