Serviceavgifter

PalveluHinta
Bokning via kundtjänst200 kr/ bokning
Namnbyte på ett charterflyg500 kr/person
Namnändring på reguljärflyg250 kr/person plus faktiska flygbolagskostnader
Intyg för t.ex. försäkringsbolag250 kr/ bokning
Faktureringstillägg250 kr/faktura

Andra specialtjänster eller önskemål avtalas separat via kundtjänst.

Longitours AB förbehåller sig rätten att ändra prislistan.

Prislistan har uppdaterats den 01 jauari 2024.