Resegaranti

Resegarantin tillhandahåller finansiellt skydd för resenärer vid inställda eller avbrutna resor. Om en resa inte genomförs som planerat, har resenären möjlighet att begära ersättning genom resegarantin.

Paketresor

En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller av någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t ex hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra.

Paketliknande resor

Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar en väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Ansökan om ersättning ska ha kall ha inkommit till Kammarkollegiet senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För ytterligare information se  Kammarkollegiet/Resegarantin eller ring Kammarkollegiet/Resegarantin på 08-700 08 00.